Adatkezelés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Kik vagyunk

A termekek.jatszhatoterek.hu (a jatszhatoterek.hu aloldala)

Ilona-malom Műhely Bt., 8294 Kapolcs, Kültelek 1.

E-mail: muhely@ilonamalom.hu

Tel: +36 70 941 1143

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Milyen személyes adatokat gyűjtünk a felhasználóktól és a webhely látogatóitól. Ez tartalmazhat személyes adatot, mint név, e-mail cím, és technikai beállításokat, mint például információ a sütikről.

Az ajánlatkérő beépülő modul használata esetén feldolgozásra kerül a név, az e-mailcím. Az adatokra a kapcsolattartás miatt van szükség, felhasználásuk az ajánlatkérő beleegyezésével történik. A beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó közötti interakció során juthatunk. Személyes adatokat technikai folyamatok is generálhatnak, mint például a sütik.

Sütik

Alapértelmezetten a WordPress semmilyen statisztikai adatot nem gyűjt. Ettől függetlenül a tárhely szolgáltatók gyűjthetnek névtelen statisztikai adatokat. Másrészről lehetséges, hogy használunk olyan bővítményt, ami statisztikai szolgáltatásokat nyújt. Ezeket a süti tájékoztatóban részletezzük: https://termekek.jatszhatoterek.hu/cookie-policy-eu/

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az ajánlatkérő modul által gyűjtött, önként megadott adatokat mi mint az Ilona-malom Műhely Bt. nem osztjuk meg senkivel, és az ajánlatkérő modul sem továbbít adatokat a fejlesztő felé. Azokat kizárólag kapcsolattartás céljára őrizzük meg. Az adatforgalom által érintett a tárhelyszolgáltató, akinek a szerverén a honlap fut.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az adatokat határozatlan ideig őrizzük meg, kérésre töröljük őket rendszerünkből.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A felhasználó bármikor kérheti, hogy adatait töröljük adatbázisunkból.

Hová kerülnek továbbküldésre az adatok

Tárhely-szolgáltató

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; e-mail címe: gdpr@tarhely.eu,

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.    Az érintettek köre: A weboldalt/mobil alkalmazást használó valamennyi érintett.

5.    Az adatkezelés célja: A weboldal/mobil alkalmazás elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése, támadások, csalások elleni védelem.

Kapcsolati Információ

muhely@ilonamalom.hu

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A honlaphoz csak a honlap adminisztrátora és fejlesztője fér hozzá, kétfaktoros hitelesítés után. A levelező rendszerben tárolt adatok pedig annyira biztonságosak, mint amennyire a Google rendszere biztonságos.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Tevékenységi körünk nem teszi indokolttá az ügyfeleink profilozását, így nem végzünk ilyen tevékenységet.

Termékek